ACTIVITATS

GeoFormació

És el portal dirigit a la formació tant del professorat de ciències de Terra com de futurs mestres i professors de l’especialitat de Biologia i Geologia, a través de tallers de continguts específics i sortides de camp.

Totes les activitats estan orientades a proporcionar una formació específica en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge de les Ciències de la Terra.

Els tallers geològics

Són tallers eminentment pràctics de modalitat presencial, d’un dia o màxim dos, dirigides per geòlogues i geòlegs professionals i amb un ampli bagatge en formació de professorat.

El dossier de contingut teòric es facilitarà amb anterioritat a cada participant.

 Quins continguts treballaràs?

-Els mapes topogràfics i geològics.

-Cartografia geològica.

-Càlculs en mapes reals de cabussaments i gruixos de capes.

-Exercicis de sondejos i galeries.

-Descriure la història geològica a partir d’un mapa i talls geològics.

-Les columnes estratigràfiques.

-Tallers pràctics de visu per identificar roques minerals i fòssils.

 

Preguntar preu i disponibilitat

X