ACTIVITATS

GeoFormació

És el portal dirigit a la formació, tant del professorat de ciències de la Terra com de futurs mestres i professors de l’especialitat de Biologia i Geologia, a través de tallers de continguts específics i sortides de camp.

Totes les activitats estan orientades a proporcionar una formació específica en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge de les Ciències de la Terra.

 Els tallers geològics

Són tallers eminentment pràctics de modalitat presencial, d’un dia o màxim dos, dirigits per professionals de la geologia amb un ampli bagatge en formació de professorat.

A cada participant, abans de l’inici del taller, s’entregarà el dossier de contingut teòric.

 Quins continguts treballaràs?

-Els mapes topogràfics i geològics.

-La Cartografia geològica.

-Els càlculs en mapes reals de cabussaments i gruixos de capes.

-Exercicis de sondejos i galeries.

-La Descripció de la història geològica a partir d’un mapa i talls geològics.

-Les columnes estratigràfiques.

-Tallers pràctics de visu per identificar roques minerals i fòssils.

Sol·licitar preu i disponibilitat