ACTIVITATS

GeoAula

GeoAula

Taller de Geologia creiem que la realització de tallers a l’aula, així com tallers pràctics al camp, o al poble/ciutat és una bona opció per reforçar l’aprenentatge i coneixements a les ciències de la terra, en les diferents etapes educatives dels alumnes.

Totes les activitats estan adaptades al currículum específic, segons l’etapa educativa en l’àmbit de les ciències de la terra i els continguts a treballar per part de l’alumnat.

TALLERS PRÀCTICS A L’AULA

Són activitats eminentment pràctiques, educatives i amenes realitzades a l’aula o al laboratori del centre. Es fan en grups, amb l’objectiu final d’apropar la geologia a l’alumnat.

Qui fa els tallers?

Són guiats per geòlegs amb experiència en el món de la docència i didàctica de la geologia.

Quant dura i el nombre de participants?

La durada és de 2 hores i el nombre de participants és el del grup classe. En cas que el grup classe sigui superior a 25 alumnes les activitats seran dirigides per dos monitors.

Quant costa?

El preu dels tallers amb un sol monitor és de 120€, i amb dos monitors de 180€.

SORTIDES DE CAMP PER A CENTRES EDUCATIUS

Consisteix en sortides de camp per llocs amb alt interès geològic per a escoles, instituts, universitats i altres centres educatius, per posar en pràctica, sobre el terreny, els coneixements teòrics adquirits a l’aula. Els itineraris geològics consten de diverses parades on l’alumnat treballa diferents aspectes geològics específics de cada itinerari, sempre adaptads a la seva etapa educativa. El guiat és realitzat per geòlegs amb experiència en docència, divulgació i didàctica de la geologia. Abans de l’activitat, es lliura un dossier de treball per preparar i treballar a l’aula els continguts que es treballaran a la sortida.

ITINERARIS GEOLÒGICS

– Itinerari geològic al Figaró. Barcelona

– Itinerari geològic al Roc Gros (Hostalets de Balenyà). Barcelona

– Itinerari geològic al Montcau. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Barcelona

– Itinerari geològic a l’espai natura Montserrat-Coll de Can Maçana. Barcelona

—————

També oferim l’opció d’adaptar la vostra temàtica a les necessitats concretes del pla docent del vostre centre, així com la seva durada, amb la possibilitat d’organitzar sortides llargues de més d’un dia (crèdits de síntesi, colònies geològiques…).

Qui realitza l’activitat?

Les excursions geològiques són guiades per geòlegs amb experiència professional en la docència i didàctica de la geologia.

Com es fan les sortides geològiques?

Les excursions són itineraris geològics per zones d’interès geològic. Dissenyades per fer-se a peu, on el ritme de descobriment és lent, tot realitzant parades en punts concrets de rellevància didàctica amb el suport del guia geòleg.

L’objectiu és que l’alumnat a través de l’observació i la realització del dossier de camp consolidi els continguts geològics apresos a l’aula i a la vegada n’aprengui de nous.

Quan duren les activitats?

Estan dissenyades perquè durin el mateix que la jornada escolar contemplant els desplaçaments.

Quants participants?

El nombre de participants és el del grup classe. En cas que hi hagi més d’un grup classe o el grup sigui superior a 25 alumnes, les activitats seran dirigides per dos geòlegs o més.

Quant costa?

El preu de les sortides amb un sol guia és de 180€ i amb dos guies de 275€. El preu inclou el dossier de camp i el guiatge. En cas que el centre educatiu no prevegi l’assegurança de responsabilitat civil, el preu s’incrementarà d’acord amb el seu cost.