ACTIVITATS

GeoCreació

taller_geocreacion

És el portal de consultoria de Taller de Geologia a particulars, empreses i administració, que requereixen treballs de qualitat, professionalitat tècnica i promptitud.

La professionalitat, el rigor, el compromís i el treball en equip són cabdals i fonamentals per oferir un servei d’alta qualitat i aconseguir la confiança del client.

Gràcies a l’associació amb altres col·laboradors afins, Taller de Geologia proporciona un servei multidisciplinari que dona resposta a les necessitats de cada client i permet potenciar la capacitat tècnica, aspecte que es tradueix en una qualitat més gran dels treballs i la reducció dels costos econòmics.

Consultoria

-Organització de jornades sobre patrimoni geològic i miner.

-Conferències.

-Disseny de Georutes.

-Cartografia temàtica.

-Creació i edició de guies, dossiers, plafons, pòsters, itineraris i tota mena de projectes divulgatius i didàctics relacionats amb la Geologia i les Ciències de la Terra en general. Coneixem tot el procés editorial i ens podem encarregar des de l’original fins al lliurament al format de publicació amb tots els continguts i il·lustracions, sigui en format paper o digital.

-Disseny dels dossiers de treball per a l’alumnat de les sortides de camp en l’àmbit educatiu.