Divulgació, Formació i turisme científic

Conèixer per valorar l’extraordinària geodiversitat que és reflex de la seva història geològica i responsable de la infinitat de paisatges geològics que ens envolten.

QUÈ ÉS TALLER DE GEOLOGIA?

Divulgació, Formació i Turisme científic

La idea Taller de Geologia va sorgir l’any 2015 com a un projecte de divulgació, formació i geoturisme científic especialitzat en les Ciències de la Terra, destinat a geonaturalistes, professionals del món educatiu i, en general, a tots els públics amb afany per descobrir, conèixer i aprendre.

L’objectiu perseguit és doble, d’una banda acostar i donar a conèixer la geologia a la societat a través d’un llenguatge senzill, però amb rigor científic, i per l’altra posar en valor la gran geodiversitat existent al món que ens envolta.

El conjunt d’activitats que s’ofereix es divideix en diferents àmbits independents i específics per a cada col·lectiu.

Pròximes Activitats

Títol: La Geologia del sud d’Osona

Activitat: GeoExcursió
Data: 8 d’octubre de 2022
Horari: 10:00 a 14:00
Inscripció: Museu del Ter (Manlleu) Tel. 93 851 51 76
Informació: Activitat organitzada per Taller de Geologia, Grup de Naturalistes d’Osona (GNO-ICHN) i Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM – UVic-UCC).
Farem de geòlegs per un dia, on veurem els materials mesozoics del triàsic i els paleògens de contacte i la falla del Congost, que configuren el paisatge meridional d’Osona. També veurem exemples d’explotació, antics i moderns, de calcàries i dolomies.
Es recomana portar una lupa d’observació i un bloc per prendre notes.

Serveis

GeoExcursions

Sortides guiades de mig dia dirigides a un públic general que vulgui descobrir el nostre patrimoni geològic i miner.

GeoAula

Tallers pràctics a l’aula, sortides geològiques per a escoles i instituts i xerrades.

Les sortides de camp suposen una de les millors eines per a l’aprenentatge de la geologia.

GeoRutes

Sortides guiades llargues de descoberta geològica dirigides a un públic general.

GeoFormació

Activitats formatives relacionades amb les ciències de la Terra, destinades a tots els professionals del món educatiu.

GeoCamp

Sortides geològiques de caràcter científic i tècnic guiades per experts en la matèria i dirigides a aquelles persones que volen aprofundir els coneixements en diferents temàtiques geològiques.

taller_geocreacion

GeoCreació

Creació i edició de guies, dossiers, plafons, pòsters, itineraris i tota mena de projectes divulgatius i didàctics relacionats amb la Geologia i les Ciències de la Terra en general. Coneixem tot el procés editorial i ens podem encarregar des de l’original fins al lliurament amb el format de publicació que correspongui, sigui paper o digital.

Contacte